Viktig informasjon om Corona

Skrevet av:
Endre Nisja
Publisert:
12.11.2020

Nye smittevernregler 12.11.2020

Med de nye og strengere nasjonale smittevernreglene har NFF oppdatert sin koronahåndbok. Den viktigste endringen for Dahle IL gjelder gjennomføringen av treninger.

Det foreligger ingen maksimal grense for antall personer i hallene, men hver treningsgruppe kan ikke overstige 20 utøvere. Utover aktive utøvere bør antall trenere/hjelpetrenere/ledere holdes på et minimum.

Det innebærer også at antall foreldre på treningsfeltet bør begrenses og det oppfordres til at foreldre ikke er til stede under treningen. For yngre årsklasser har vi forståelse for at dette kan være vanskelig, men det ligger et ansvar på alle at vi holder avstand og begrenser nærkontakt.

For barn og ungdom gjelder ikke 1-meters regelen under utøvelse av selve aktiviteten. Anbefalingen om å holde minst 1 meters avstand gjelder imidlertid i alle situasjoner utover dette (før/etter trening, under pauser osv.)

Det er også et krav om at alle som er til stede må registreres med navn og nummer. Alle må derfor scanne QR-koden som henger på plakater i hallene og registrere seg ved ankomst. Utøvere som er påmeldt i Spond trenger ikke registrere seg, men den ansvarlige treneren bør registrere seg via QR-koden på en slik måte at de kan identifiseres for eventuell smittesporing, f.eks. "Eirik Junge Hess (trener J2014)".

Vi ønsker å ha et tilbud til bydelens barn og ungdom og vil i det lengste unngå å måtte stenge hallene. Vi håper derfor at alle kan vise hensyn og gjøre deres beste for å følge retningslinjene.

Ved spørsmål, kontakt styret ved Julian eller Eirik i styret.

Generalsponsor

Hovedsponsorer