Hvordan opptre i forbindelse med Korona virus tiltak.

Skrevet av:
JV
Publisert:
10.03.2020

Det er for tiden endringer fra time til time når det gjelder tiltak mot spredning av Korona viruset.

Det er da forståelig at det kan bli mye spekulasjoner på hvordan lagene bør forholde seg fremover mhp cupdeltakelse og andre reiser som lagene planlegger.
Inn til videre er det ikke kommet noe forbud fra myndigheter mot å delta på kamper, treningssamlinger, cuper etc.

Dahle IL vil fortløpende forsøke å videreformidle ut til medlemmer og trenere den informasjon vi får fra forbundene vi er tilknyttet. All informasjon vi evt. måtte motta fra kommuneledelsen vil også bli forsøkt videreformidlet så snart vi evt. mottar slikt.

Styret har ikke grunnlag for å advare idrettslagets grupper/lag mot deltakelse cuper e.l fremover, og dette er noe hvert enkelt lag må vurdere hver for seg. Idrettslaget vil ikke være ansvarlig for tapte innbetalte cupavgifter og forskuddsbetalte avgifter til hotell/hytter/etc. ifbm lagenes cuper og konkurranser fremover året.

Vi oppfordrer til ekstra god håndhygiene i tiden fremover. Styret skal i løpet av uken få laget plakater med oppfordringer til ekstra håndvask. Disse skal henges opp i både Dahlehallen, Fotballhallen og på Dahle Kunstgressparken.

Fra NFF er det kommet retningslinjer for gjennomføring av kamper:

Retningslinjer for gjennomføring av kamper i forbindelse med Korona virus.

I utgangspunktet vil kampene følge oppsatt spilleplan. NFF er i løpende dialog med sentrale myndigheter for vurdering. Det er nedsatt egen Beredskapsgruppe i NFF som følger situasjonen tett.

Tiltak:
- Arrangører og klubber må avklare situasjonen med egen lege og kommunelege
- Ved kamper gjennomføres ikke ordinær håndhilsningsprosedyre før eller etter kamp, men lagene kan gå forbi hverandre og dommerteam å ønske lykke til
- Lagene bes avstå fra feiringer med klemming og omfavnelse ved scoringer
- Der hvor lag/klubber er rammet ved at flere spillere er smittet, må klubbene søke om utsettelse med legeerklæring for de aktuelle spillere

Mvh
Styret

Generalsponsor

Hovedsponsorer