Historisk årsmøte gjennomført i Dahle IL

Skrevet av:
JV
Publisert:
26.04.2020

Torsdag 23. april ble årsmøtet for Dahle IL gjennomført. Som et resultat av den spesielle situasjonen vi er i med hensyn til tiltak mot virusspredning, ble møtet arrangert elektronisk

Idrettslagets leder, Trine Olsen, ledet de påmeldte gjennom årsmøtet som for første gang måtte gjennomføres via den elektroniske tjenesten Microsoft Teams.

Klubbens årsmelding ble presentert sammen med regnskapet for 2019, samt budsjettet som avtroppende styre hadde satt opp for 2020. Det er helt klart at idrettslaget har god administrativ styring, og økonomien er tilfredsstillende. Årsmøtet godkjente både årsmelding, regnskap og budsjett.

Årsmøtet godkjente også at idrettslagets styre nå kan gjennomføre nødvendige tiltak for å få på plass løsninger for dusjer ved Dahle Kunstgresspark. Videre ble vanlige årsmøtesaker gjennomgått og godkjent av årsmøtet.

Det ble gjennomført valg under årsmøtet, og et nytt styre for 2020 bestående av Cecilie Ohr, Camilla Betten Solbakken og Eirik Junge Hess som alle tre er nye medlemmer fra i år. De får med seg Rune Lysø, Per Willy Pettersen, Lars Tomren, Endre Nisja og Julian Vangen som alle har flere års fartstid i styret. Julian Vangen tar over som styreleder etter Trine Olsen. Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet det kommende året.

Vi takker Trine Olsen for innsatsen og timene som er lagt ned som leder for idrettslaget de to siste årene. Heldigvis vil Trine også i år lede Dahle Cup gjengen. Videre takker vi også Erika Indergaard for innsatsen i styret de siste to årene, og heldigvis vil Erika også bidra som kasserer i året som kommer. Bente Johansen som har hatt ansvar for oppstart av kullene, og som vi kan takke for det flotte opplegget under 17. mai de siste årene har også trådt ut av styret etter årsmøtet. Vi takker disse tre ildsjelene for jobben i styret de siste to årene.

Bildegalleri

Generalsponsor

Hovedsponsorer