Fairplay

Skrevet av:
Endre Nisja
Publisert:
28.01.2016

Fairplay

Fra handlingsplan til Norges fotballforbund:

Fair play er et samlebegrep for vårt verdiarbeid. Fair play handler om overordnede verdier, hvordan vi behandler og omgås andre mennesker, symbolisert gjennom fair play hilsen på fotballbanen. Hendelser i topp- og bredde fotballen, både på bane og i klubb, viser oss behovet for å smales om et tydelig sett med verdier. 

Fair play handlingsplan Dahle IL

Felles spilleregler for positiv sportslig og sosial utvikling:

Dahle IL skal være en inkluderende klubb som jobber etter fair play prinsippene.

Dahle IL har laget denne handlingsplan som beskriver fair play - verdier for spillere, trenere/ledere, foresatte/foreldre, og andre aktører.

Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen.

Foreldrevettreglene skal være synlige på alle Dahle IL sine anlegg. Disse reglene skal gjennomgås på alle foreldremøte i starten av ny sesong. Kampvert skal det være på alle hjemmekamper. Kampvert skal være iført kampvertvest.

Alle har et ansvar for å bidra til et godt fotballmiljø!

For å skape et godt fotballmiljø på Dahle ligger stikkordene for dette i eget navn:

 • D – Deltakende
 • A – Allsidighet
 • H - Holdninger
 • L – Læring og lek
 • E – Engasjement
 • I - Inkludering
 • L - Lojalitet

Som spiller:

Ta vare på medspillere og alltid inkludere nye lagkamerater.

Unngå stygt spill og filming

Skap trygghet og god lagånd på banen.

Fair play - ånden skal vokse frem ved:

 • Å trene og spille kamper med godt humør
 • Behandle motstanderne med respekt
 • Hjelpe skadet spiller uansett lag
 • Hilse på motstander før kampen
 • Takke motstander etter kampen
 • Ikke kjefte på andre

Til foresatte/foreldre/besteforeldre osv:

 • Din interesse er viktig – møt frem til kamp og trening
 • Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet
 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
 • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Resultatet skal ikke stå i sentrum – spillernes trygghet og mestringsfølelse er det som gir trivsel
 • Gi oppmuntring til alle spillere – ikke bare dem du kjenner
 • Stimuler til deltagelse – uten noen form for press
 • Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
 • Respekter arbeidet klubben utfører
 • Bidrar til klubben gjennom dugnader, betalt treningsavgift, kontingent og egenandeler innen fastsatte frister.

Til trener/lagledere:

Fotball skal være morsomt og utøves i trygge og inkluderende omgivelser. Resultatkrav skal ikke overskygge den naturlige gleden av å drive med fotball.

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play – Ånd.

Du skal sørge for at spillerne har kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt.

Det er ditt ansvar at spillerne forstår:

 • Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
 • At dommeren må ta hurtige valg og dermed umulig kan være feilfrie
 • Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
 • Dommerens avgjørelse blir stående – respekter denne. Ha fokus på spill og prestasjoner.
 • Betydningen av å følge regleverket – det tjener alle parter og dermed også spillet.

Kampvertrolle:

En Fair Play kampvert vil bidra til at fotballkampene forgår i trygge rammer. Kampverten skal være godt synlig person som sikrer at kampen gjennomføres i rette Fair Play – ånd både på banen og på sidelinja.

Oppgaver i forbindelse med kamp:

 • Møt opp 30-60 minutter før kampstart
 • Ta imot besøkende lag og ønske velkommen
 • Ta imot dommer
 • Informer om det er særskilte forhold som alle bør være klar over.
 • Bidra til å gjennomføre Fair Play – hilsen
 • Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen
 • Gripe inn ved nødvendighet
 • Takke besøkende lag og dommer for kamp og ønske velkommen tilbake ved sender anledning!

Kontaktperson og overordnet ansvar Dahle IL:

Ansvarlig for å informere om Fair Play:

Aldersbestemt/senior: Sportslig leder

Barnefotball: Trenerkoordinator i barnefotballen

Tiltak som skal gjennomføres for å sikre at Fair Play planen blir kjent og etterlevd:

1. Lagleder/trener for lag i barnefotballen skal gå igjennom Fair Play planen med samtlige spillere på laget ved sesongstart, og sikre seg at innholdet er kjent. Gjennomgangen skal skje ved aktiv dialog der barna deltar og kommer med eksempler. Lagleder og trenere skal på en positiv måte referere til Fair Play i det daglige treningsarbeid – slik at man bygger bevissthet rundt temaet og de verdiene det står for.

2. Samtlige spillere i ungdomsfotballen skal skrive under en Fair Play kontrakt, som sammenfatter de verdier og holdninger som er gjengitt i denne handlingsplan. Spillerne skal opptre i tråd med planen og være gode ambassadører for klubben, kretsen og de verdier vi ønsker å være assosiert med. Lagleder og trenere skal på en positiv måte referere til Fair Play i det daglige treningsarbeid – slik at man bygger bevissthet rundt temaet og de verdiene det står for.

3. Ved samtlige anlegg Dahle IL eier og driver skal det være synlige plakater som understreker Fair Play – og minner alle på hvor viktig det er.

4. Sørge for at kampvertvest og instruks ligger i samtlige kamp-bager, og at utstyret er klart til bruk for alle lag.


Relaterte dokument og filer:

 

Generalsponsor

Hovedsponsorer